T5.10
T5.10 LD 1981 H23= 2s obw up

Otshumelo, otgremelo bab'e leto
...
I prowayas' s bab'im letom uletayut
Vpered Nazad
Boyan  Rus/Lat  
Versiya 3 Dec 1996