Тоски

Тоски

Б1.02 с.40 Моя милка от тоски (ЯФП)

БЛ.14 с.13 Сердце ноет, болит от тоски, --

БЛ.14 с.25 Сердце ноет, болит от тоски, --

Д1.22 с.7 Мой миленок от тоски (ЯФП)

И1.50 с.8 Не знал тоски кручинушки

И2.51 с.19 Моя милка от тоски

И6.23 с.3 Со злой тоски не матерись \hskip 7ex \rom Am E

И6.23 с.20 злой тоски не матерись". Возможна запись

И7.42 с.90 Ни горя ни тоски

И7.42 с.94 Доводила до тоски.

К04.05 с.8 Помирает от тоски(поет: о тоски)

К04.05 с.8 Помирает от тоски(поет: о тоски)

К05.10 с.8 Умерла от тоски

К09.06 с.58 Умерла от тоски

Л3.11 с.4 От злой тоски не матерись

Л3.11 с.20 От злой тоски не матерись

Л3.12 с.17 И от тоски в глазах ее темно

Л3.39 с.10 Убегая от скуки и тоски

Л5.22 с.2 Нет причин для тоски на свете

М2.03 с.13 А ты теперь задависьси(>задавишься) с тоски.

М2.23 с.2 От злой тоски не матерись

М2.25 с.2 Нет причин для тоски на свете

М3.10 с.10 От ревности и от тоски.

НП1.353 с.22 Чтоб скорее от тоски мятежной

С01.50 с.5 тоски, потомучто(>потому что) завтра

С06.18 с.6 Помирает от тоски

С21.57 с.14 Тот не познал тоски по дому

Т2.16 с.21 Старый рыбак заболел от тоски и досады.

Т4.81 с.17 Пейте водку от тоски

Т7.42 с.11 Отравиться бы с тоски ядом

ТУ.17 с.7 А глаза у них, глаза полны тоски.

ТУ.78 с.21 Чтоб не сдохнуть от тоски,

Вперед: Тоскливо

Назад: Тоске

Вверх Разводка Рус/Лат