Палочки

Палочки

И7.10 с.9 А в супе том мочалочки, и("и" вписано чуть позже) елочки, и палочки

М1.07 с.34 В хлебе елки-палочки(елки-палки -- СРП к еб-твою-мать)

М1.07п с.6 Червячки и палочки

Вперед: Палочкой

Назад: Палочке

Вверх Разводка Рус/Лат