Митя

Митя

Б4.02 с.2 Митя Лейтес, математик р.1951, 1 сент 1984.

Д2.27п с.2 Митя Лейтес, конец 1970х

Д3.50 с.2 Митя Лейтес, математик р. 1951

Д5.15 с.77 (14: Митя Лейтес,1980: то же с "я муху")

П13.01 с.2 Митя Манин, физик р.1960

П13.02 с.2 Митя Манин, физик р.1960

Т0.225 с.2 Митя Манин, физик р.1960

Т0.75 с.2 Митя Лейтес, математик р.1951; 1978

Т3.10 с.11 (Митя Лейтес сообшил мне в начале 80-х,

Т3.10п с.2 Митя Лейтес, математик р.1951

Вперед: Миф

Назад: Митрофановском

Вверх Разводка Рус/Лат