Господи

Господи

Д5.33 с.8 Слава тебе господи!

И2.57 с.13 Покарай рукой своей, господи,

К02.06 с.4 слава тебе Господи.

К06.08 с.25 (Сережа: Афганистан, о господи помилуй!")

К06.08 с.26 Афганистан, о господи помилуй

К09.02 с.48 ("Ой, господи боже мой")

Л1.47 с.3 Господи, еси на небеси

Л1.47 с.9 Избави господи от двойки и тройки

Л1.47 с.13 Избави, господи, во веки-веков(>во веки веков)

Л1.47 с.16 (В. Катаев, 1967: Господи, иже еси

С17.37 с.3 Спаси и сохрани, господи

С17.37 с.20 Да преврати ты, господи,

С17.37 с.23 Помилуй, господи, и сохрани

С23.05 с.3 О Господи, спаси меня грешного

Т0.149 с.3 Господи Исусе,

Т0.69 с.12 О, господи, еб твою мать!

Т2.42 с.9 Припев: Слава тебе, господи наш

Т2.42п с.7 Господи наш,

Т3.07б с.4 Господи,

ТУ.69 с.6 Но упаси нас, Господи остаться

Вперед: Господин

Назад: Господа

Вверх Разводка Рус/Лат