Черни

Черни

Д5.25 с.13 Там много бродило оборванной черни

Д5.25 с.40 Наш не любит оборванной черни!".

С06.51 с.6 от черни и набегов врагов

Вперед: Чернигова

Назад: Чернеют

Вверх Разводка Рус/Лат