D5.55
D5.55 VS 1987 C22C4 hip 
Vovik Sazonov, 1987

Ot Frunze do Osha doroga horosha,
I sprava i sleva rastet anasha.
Ot Osha do Horoga hu\evaya doroga,
I krome anashi nichego dlya dushi
Versiya 3 Dec 1996